top of page

Các dự án trong quá khứ

Visit: About

DỰ ÁN MẠNG ALLEY

Viện Bền vững Quốc tế đã tạo ra Dự án Mạng lưới Ngõ với sự trợ giúp của khoản tài trợ do HSD tài trợ để đoàn kết các nước láng giềng, các doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng trong việc biến những con hẻm của Quảng trường Pioneer thành một trong những tài sản vô song của nó. Dự án hỗ trợ các thành viên cộng đồng trong việc phát triển các sự kiện hẻm, sắp đặt nghệ thuật và các dự án làm đẹp. Để biết thêm thông tin và hình ảnh: Viện Bền vững Quốc tế đã tạo ra Dự án Mạng lưới Ngõ với sự trợ giúp của khoản tài trợ do HSD tài trợ để đoàn kết các nước láng giềng, các doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng nhằm biến những con hẻm của Pioneer Square thành một trong những tài sản vô song của nó. Dự án hỗ trợ các thành viên cộng đồng trong việc phát triển các sự kiện hẻm, sắp đặt nghệ thuật và các dự án làm đẹp. Để biết thêm thông tin và hình ảnh:

Alleynetworkproject.com


Hình ảnh

HSD_The_Alley_Netwrok_Project.png
HSD_Eat_shop_play_Year_Round.png

Ăn uống, mua sắm, vui chơi quanh năm

Dự án Ăn, Mua sắm, Vui chơi Quanh năm của Bảo tàng Wing Luke thuộc Bảo tàng Người Mỹ Châu Á Thái Bình Dương đã nâng cao nhận thức của cộng đồng về các sự kiện mua sắm quan trọng nhằm thu hút khách quen mới và khách quen đến nhiều cơ sở kinh doanh và nhà hàng của khu vực lân cận. HSD đã hỗ trợ một phần kinh phí cho dự án này.

Cải tạo Công viên Thiếu nhi Quốc tế

Một khoản tài trợ do HSD tài trợ đã được trao cho Những người bạn của Công viên Thiếu nhi Quốc tế để khôi phục các công trình kiến trúc và nghệ thuật hiện có trong công viên. Sự phục hồi chính là con rồng của công viên do Gerry Tsutakawa thiết kế. Con rồng là một công viên rất mang tính biểu tượng và đáng trân trọng. Việc cải tạo mang lại lợi ích cho trẻ nhỏ và các gia đình trong Khu Phố Tàu-Quốc tế. Để biết thêm thông tin và hình ảnh, vui lòng truy cập:

http://friendsoficp.wordpress.com/

HSD_International_Children's_Park.png
HSD_Storefronts_Seattle.png

Mặt tiền cửa hàng Seattle

Mặt tiền cửa hàng Seattle bắt đầu vào đầu năm 2010, khi các thành viên của Quảng trường Tiên phong lịch sử của Seattle và các khu Phố Tàu-Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho số lượng mặt tiền bỏ trống ngày càng tăng trong khu vực. Chương trình được khởi xướng để cung cấp không gian trưng bày tạm thời, miễn phí cho các nghệ sĩ địa phương, làm sống lại các cửa sổ trống và mặt tiền cửa hàng trống, đồng thời đảm bảo lượng người qua lại, sự chú ý và bảo trì đến các tòa nhà này. HSD đã cung cấp nguồn vốn thiết yếu cho dự án cộng đồng kép này.
Để biết thêm thông tin:

www.shunpike.org/programs-services/storefronts/

Cải tạo Công viên Thiếu nhi Quốc tế

Một khoản tài trợ do HSD tài trợ đã được trao cho Những người bạn của Công viên Thiếu nhi Quốc tế để khôi phục các công trình kiến trúc và nghệ thuật hiện có trong công viên. Sự phục hồi chính là con rồng của công viên do Gerry Tsutakawa thiết kế. Con rồng là một công viên rất mang tính biểu tượng và đáng trân trọng. Việc cải tạo mang lại lợi ích cho trẻ nhỏ và các gia đình trong Khu Phố Tàu-Quốc tế. Để biết thêm thông tin và hình ảnh, vui lòng truy cập:

http://friendsoficp.wordpress.com/

HSD_Alley_Activation_Project.png
HSD_Fillipino_American_Kiosk.png

Mặt tiền cửa hàng Seattle

Mặt tiền cửa hàng Seattle bắt đầu vào đầu năm 2010, khi các thành viên của Quảng trường Tiên phong lịch sử của Seattle và các khu Phố Tàu-Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho số lượng mặt tiền bỏ trống ngày càng tăng trong khu vực. Chương trình được khởi xướng để cung cấp không gian trưng bày tạm thời, miễn phí cho các nghệ sĩ địa phương, làm sống lại các cửa sổ trống và mặt tiền cửa hàng trống, đồng thời đảm bảo lượng người qua lại, sự chú ý và bảo trì đến các tòa nhà này. HSD đã cung cấp nguồn vốn thiết yếu cho dự án cộng đồng kép này.
Để biết thêm thông tin:

www.shunpike.org/programs-services/storefronts/

Cải tạo Công viên Thiếu nhi Quốc tế

Một khoản tài trợ do HSD tài trợ đã được trao cho Những người bạn của Công viên Thiếu nhi Quốc tế để khôi phục các công trình kiến trúc và nghệ thuật hiện có trong công viên. Sự phục hồi chính là con rồng của công viên do Gerry Tsutakawa thiết kế. Con rồng là một công viên rất mang tính biểu tượng và đáng trân trọng. Việc cải tạo mang lại lợi ích cho trẻ nhỏ và các gia đình trong Khu Phố Tàu-Quốc tế. Để biết thêm thông tin và hình ảnh, vui lòng truy cập:

http://friendsoficp.wordpress.com/

HSD_Pioneer_Square_Rebrand.png
HSD_Seattle_Retail_Part_2.png

Mặt tiền cửa hàng Seattle

Mặt tiền cửa hàng Seattle bắt đầu vào đầu năm 2010, khi các thành viên của Quảng trường Tiên phong lịch sử của Seattle và các khu Phố Tàu-Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho số lượng mặt tiền bỏ trống ngày càng tăng trong khu vực. Chương trình được khởi xướng để cung cấp không gian trưng bày tạm thời, miễn phí cho các nghệ sĩ địa phương, làm sống lại các cửa sổ trống và mặt tiền cửa hàng trống, đồng thời đảm bảo lượng người qua lại, sự chú ý và bảo trì đến các tòa nhà này. HSD đã cung cấp nguồn vốn thiết yếu cho dự án cộng đồng kép này.
Để biết thêm thông tin:

www.shunpike.org/programs-services/storefronts/

Cải tạo Công viên Thiếu nhi Quốc tế

Một khoản tài trợ do HSD tài trợ đã được trao cho Những người bạn của Công viên Thiếu nhi Quốc tế để khôi phục các công trình kiến trúc và nghệ thuật hiện có trong công viên. Sự phục hồi chính là con rồng của công viên do Gerry Tsutakawa thiết kế. Con rồng là một công viên rất mang tính biểu tượng và đáng trân trọng. Việc cải tạo mang lại lợi ích cho trẻ nhỏ và các gia đình trong Khu Phố Tàu-Quốc tế. Để biết thêm thông tin và hình ảnh, vui lòng truy cập:

http://friendsoficp.wordpress.com/

HSD_Only_In_Seattle_Retail_Recruitment.png
HSD_Only_In_Seattle.png

Mặt tiền cửa hàng Seattle

Mặt tiền cửa hàng Seattle bắt đầu vào đầu năm 2010, khi các thành viên của Quảng trường Tiên phong lịch sử của Seattle và các khu Phố Tàu-Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho số lượng mặt tiền bỏ trống ngày càng tăng trong khu vực. Chương trình được khởi xướng để cung cấp không gian trưng bày tạm thời, miễn phí cho các nghệ sĩ địa phương, làm sống lại các cửa sổ trống và mặt tiền cửa hàng trống, đồng thời đảm bảo lượng người qua lại, sự chú ý và bảo trì đến các tòa nhà này. HSD đã cung cấp nguồn vốn thiết yếu cho dự án cộng đồng kép này.
Để biết thêm thông tin:

www.shunpike.org/programs-services/storefronts/

Cải tạo Công viên Thiếu nhi Quốc tế

Một khoản tài trợ do HSD tài trợ đã được trao cho Những người bạn của Công viên Thiếu nhi Quốc tế để khôi phục các công trình kiến trúc và nghệ thuật hiện có trong công viên. Sự phục hồi chính là con rồng của công viên do Gerry Tsutakawa thiết kế. Con rồng là một công viên rất mang tính biểu tượng và đáng trân trọng. Việc cải tạo mang lại lợi ích cho trẻ nhỏ và các gia đình trong Khu Phố Tàu-Quốc tế. Để biết thêm thông tin và hình ảnh, vui lòng truy cập:

http://friendsoficp.wordpress.com/

HSD_King_Street_Columns.png
HSD_Access_And_Mobility.png

Mặt tiền cửa hàng Seattle

Mặt tiền cửa hàng Seattle bắt đầu vào đầu năm 2010, khi các thành viên của Quảng trường Tiên phong lịch sử của Seattle và các khu Phố Tàu-Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho số lượng mặt tiền bỏ trống ngày càng tăng trong khu vực. Chương trình được khởi xướng để cung cấp không gian trưng bày tạm thời, miễn phí cho các nghệ sĩ địa phương, làm sống lại các cửa sổ trống và mặt tiền cửa hàng trống, đồng thời đảm bảo lượng người qua lại, sự chú ý và bảo trì đến các tòa nhà này. HSD đã cung cấp nguồn vốn thiết yếu cho dự án cộng đồng kép này.
Để biết thêm thông tin:

www.shunpike.org/programs-services/storefronts/

Cải tạo Công viên Thiếu nhi Quốc tế

Một khoản tài trợ do HSD tài trợ đã được trao cho Những người bạn của Công viên Thiếu nhi Quốc tế để khôi phục các công trình kiến trúc và nghệ thuật hiện có trong công viên. Sự phục hồi chính là con rồng của công viên do Gerry Tsutakawa thiết kế. Con rồng là một công viên rất mang tính biểu tượng và đáng trân trọng. Việc cải tạo mang lại lợi ích cho trẻ nhỏ và các gia đình trong Khu Phố Tàu-Quốc tế. Để biết thêm thông tin và hình ảnh, vui lòng truy cập:

http://friendsoficp.wordpress.com/

HSD_Jackson_Street_Connections-2.png
HSD_Unreinforced_Maisonry.png

Mặt tiền cửa hàng Seattle

Mặt tiền cửa hàng Seattle bắt đầu vào đầu năm 2010, khi các thành viên của Quảng trường Tiên phong lịch sử của Seattle và các khu Phố Tàu-Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho số lượng mặt tiền bỏ trống ngày càng tăng trong khu vực. Chương trình được khởi xướng để cung cấp không gian trưng bày tạm thời, miễn phí cho các nghệ sĩ địa phương, làm sống lại các cửa sổ trống và mặt tiền cửa hàng trống, đồng thời đảm bảo lượng người qua lại, sự chú ý và bảo trì đến các tòa nhà này. HSD đã cung cấp nguồn vốn thiết yếu cho dự án cộng đồng kép này.
Để biết thêm thông tin:

www.shunpike.org/programs-services/storefronts/

bottom of page