top of page

VỀ CHÚNG TÔI

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

About Us: Portfolio
DiagonalHeading.jpg

Historic South Downtown

The Pioneer Square and Chinatown International District neighborhoods were both shaped, literally, by massive earthworks that reformed the city’s coastline and port, both grew along with the city’s railroad hub. The neighborhoods share Union Station and King Street Station, as well as connections to regional and local rail, city and regional bus systems, and the Seattle Streetcar. Both neighborhoods contribute to Seattle’s reputation as a highly desired tourist destination. Tourists who start their visits in Seattle frequently include trips to other places in Washington, contributing to economic growth throughout the state.

GIÁ TRỊ

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

DSC09518.jpg
DSC09536B.jpg

THỊ GIÁC

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

Logo Rationale Image 1.8.jpg

Ăn uống, mua sắm, vui chơi quanh năm

Vietnamese Teal.png
Chinese Black.png
Lushootseed Tan.png
HSD Logo Final.png
Tagalog Red.png

Dự án Ăn, Mua sắm, Vui chơi Quanh năm của Bảo tàng Wing Luke thuộc Bảo tàng Người Mỹ Châu Á Thái Bình Dương đã nâng cao nhận thức của cộng đồng về các sự kiện mua sắm quan trọng nhằm thu hút khách quen mới và khách quen đến nhiều cơ sở kinh doanh và nhà hàng của khu vực lân cận. HSD đã hỗ trợ một phần kinh phí cho dự án này.

bottom of page