top of page
Home: About

Preservation, Promotion, and Prosperity in Seattle's Chinatown International District & Pioneer Square.

中國城-國際區及先鋒廣場的保護、推廣及繁榮

Chúng ta là ai

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
DSC09573_cropped.jpg

HSD LÀ GÌ?

HSD là cơ quan do nhà nước thành lập đầu tiên chịu trách nhiệm bảo tồn cộng đồng trong khả năng này, với niềm đam mê tài trợ cho các dự án địa phương có ảnh hưởng tích cực đến Quảng trường Pioneer và các khu vực lân cận Khu Phố Tàu Quốc tế, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ hạnh phúc và lợi ích của cộng đồng.

Home: About
Home: Welcome
Home: Video Player

Notes on the map -- the teal area is the PSQ historic district. Please ignore the line along King Street. The yellow area is the CID. The stars represent some of our grantees. Though several have markers outside our district, they are doing work within the HSD boundaries.

Who We Are

Who We Are

bottom of page