top of page

Các Câu Hỏi Thường Gặp

HSD tồn tại để giảm thiểu tác động của dự án được tài trợ công trên quy mô lớn. Chúng tôi theo đuổi sứ mệnh này bằng cách đầu tư vào con người và tổ chức của South Downtown, và thông qua công việc vận động nâng cao tiếng nói của những người sống, làm việc và vui chơi tại Pioneer Square và Chinatown International District ở Seattle.

Có bất kỳ câu hỏi nào khác? Vui lòng email cho

Common Questions

Historic South Downtown là gì?

Historic South Downtown (Trung Tâm Thành Phố Phía Nam Có Bề Dày Lịch Sử, HSD) được thành lập bởi cơ quan lập pháp tiểu bang Washington vào năm 2007. Chúng tôi bảo tồn, khôi phục và quảng bá quá khứ, hiện tại và tương lai của các khu phố Pioneer Square và Chinatown International District của Seattle. HSD đáp ứng các tác động mới nhất đối với khu phố bao gồm các công trình & cơ sở công cộng, xây dựng và các dự án phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng cộng đồng không bị bỏ lại với những tiêu cực của các dự án này, mà còn gặt hái những lợi ích cộng đồng và kinh tế.

CPDA hay còn gọi là Cơ Quan Bảo Tồn và Phát Triển Cộng Đồng là gì?

Câu hỏi tuyệt vời! Về mặt pháp lý, HSD là một cơ quan do tiểu bang tạo ra bị ràng buộc bởi hai khu phố mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi ở đây để khuếch đại tiếng nói của cộng đồng trong các cuộc thảo luận chính sách lớn hơn và như một cách để tài trợ cho các tổ chức địa phương nhỏ. Chúng tôi không phải là một tổ chức từ thiện cũng không phải là một tổ chức phi lợi nhuận. HSD là một thành phần của chính phủ: một cơ quan của tiểu bang làm việc ở cấp cơ sở.

HSD là một trong hai CPDA ở Washington. CPDA ở Central District (Quận Trung Tâm) có trụ sở tại Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng và Kinh Tế Mckinney, tại South Jackson St và 22nd Ave S.

Historic South Downtown nằm ở đâu?

Seattle! HSD nằm ở phía nam của trung tâm thành phố hiện tại, bao gồm hai khu phố hỗn hợp. Pioneer Square chạy dọc theo bờ sông trong khi sân vận động nằm ở phía nam của chúng ta. CID nằm ở phía đông của 4th Ave S đến Rainier Ave và Yesler Ave về phía nam đến I-90. Cả hai khu phố đều có sự kết hợp giữa các tòa nhà lịch sử và thương mại với các căn hộ dân cư ở trên.

Điều gì làm cho Historic South Downtown trở nên độc đáo?

Một trong nhiều điều đáng kinh ngạc về HSD là khả năng của chúng tôi trong việc chuyển đổi tài trợ cho các nhu cầu tức thời của cộng đồng chúng ta. Điều này chưa bao giờ đúng hơn những năm qua. Do đại dịch, nhiều người nhận tài trợ của chúng tôi đã phải nhanh chóng chuyển đổi trọng tâm chương trình của họ để duy trì hoạt động và cung cấp viện trợ tức thời. Không giống như các chương trình tài trợ khác, HSD hiểu rằng khi thế giới thay đổi, nhu cầu của chúng ta cũng thay đổi theo. Chúng tôi luôn sẵn sàng liên lạc với những người nhận tài trợ của chúng tôi nếu một dự án phải tập trung lại từ kế hoạch ban đầu.

Nguồn tài trợ của quý vị đến từ đâu?

Nguồn tài trợ của chúng tôi đến từ Tiểu Bang, thông qua thuế hoặc trái phiếu. Trước đây, chúng tôi đã làm việc với nguồn tài trợ Phát Triển theo Định Hướng Phương Tiện Công Cộng (Transit Oriented Development) do Quận King quản lý. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan lập pháp Washington để xác định các nguồn tài trợ bền vững, liên tục. Vui lòng xem bản tin của chúng tôi để biết thông tin về những nỗ lực đó.

Quý vị hỗ trợ ai?

Chúng tôi hỗ trợ các khu phố HSD thông qua kinh nghiệm và phản hồi thực tế. Là một người muốn nộp đơn xin tài trợ, sống hoặc làm việc tại CID hoặc Pioneer Square, chúng tôi sẽ hỏi quý vị một câu hỏi đơn giản: "Quý vị sẽ làm cho các thứ tốt hơn cho một hoặc cả hai khu phố này bằng cách nào?" Chúng tôi là một tổ chức do cộng đồng lãnh đạo. Chúng tôi phụ thuộc vào người dân để cho chúng tôi biết các vấn đề và cơ hội của các khu phố là gì, cách giải quyết chúng và kết quả mong muốn là gì. Chúng ta có cần không gian nghệ thuật giá cả phải chăng hơn không? Thêm cố vấn hay doanh nhân? Ánh sáng tốt hơn để đảm bảo an toàn? Bộ lọc không khí cho người cao tuổi của chúng ta? Địa chỉ để giúp đỡ những người không nhà trong khu phố của chúng ta? Chúng tôi muốn hỗ trợ khu phố này. Chấm hết.

"Lịch sử" là gì?

Nó phụ thuộc vào người quý vị hỏi. Chương trình của chúng tôi không tập trung đặc biệt vào "việc chỉ định chính thức" bởi chính phủ tiểu bang hoặc thành phố hoặc liên bang. Phần lớn của cả Pioneer Square và Chinatown International District đã được liệt kê vào Sổ Đăng Ký Địa Danh Lịch Sử Quốc Gia (National Register of Historic Places), đây là một định nghĩa về lịch sử. Cả hai khu phố cũng đang được xem xét thiết kế đặc biệt với thành phố, vì là các quận có bề dày lịch sử (một định nghĩa khác). Chúng tôi tin rằng cảm giác liên tục, gắn kết những nơi hiện tại với quá khứ, với tầm nhìn giữ gìn lịch sử đó trong tương lai, như một nơi để mọi người xây dựng cộng đồng và thực hành văn hóa, là một định nghĩa hữu ích hơn cho công việc xây dựng cộng đồng mà hội đồng quản trị của chúng tôi hình dung.

Tiền của công chúng có nên hỗ trợ các dự án này không?

Có. 100%. Việc bảo tồn lịch sử tạo ra việc làm, có tác động đáng kể ngoài dự án và tác động đến lao động và chuỗi cung ứng ở địa phương, nhiều hơn so với các công trình xây dựng mới. Bảo tồn cộng đồng và khu phố là một chiến lược phát triển kinh tế tốt, chính sách nhà ở tốt, chính sách môi trường tốt và chiến lược du lịch tốt. Những khu phố cũ này được xây dựng với cơ sở hạ tầng tốt cho các doanh nghiệp nhỏ, pha trộn với nhà ở dày đặc, với khả năng đi bộ và phương tiện công cộng trong thiết kế ban đầu.

Chúng tôi cũng tin rằng việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho các khu phố của chúng ta có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ những giấc mơ và tầm nhìn của những người trong khu phố của chúng ta.

bottom of page